جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان ناحیه ازاد کیش٫ آمارگردشگران نوروزی آیین دریازدهمین روز از نخست سفرهای نوروزی به 142 هزار و231 نفر رسید.

این آمارها درمقایسه با 25 اسفند الی 6 فروردین سال ماضی پرتو دهنده 8درصد رشد است.

دربخش بندرگاهی تا به حال 13 هزار و607 خودرو با 450 تور لحظه آخری کیش شناور از بنادرچارک٫ لنگه وآفتاب وارد جزیره کیش شده اند .

همچنین با آمدوشد یک هزارو 152 فروند هواپیما از سراسر کشور به کیش وبالعکس٫ 136 هزار و819 رهسپار به مقصد یا از مبداء فرودگاه کیش به دیگر نقاط کشور یا بالعکس پرواز داشته اند.

گفتنی است جمعه 6فروردین هزار و 695 خودر و 15هزار و988 توریست بدست 58 پرواز و 63 شناور وارد جزیره کیش شدند.