سفر نوروزی بیش از 177 هزار گردشگر به جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ آمارگردشگران نوروزی کیش درچهاردهمین روز از آغاز سفرهای نوروزی به 177 هزار و908 نفر رسیده است .

این آمارها درمقایسه با 25 اسفند تا 9 فروردین سال گذشته رشد 5 درصدی را نشان می دهد.

دربخش بندرگاهی تاکنون 17 هزار و228 خودرو با 631 قیمت تور کیش شناور از بنادرچارک٫ لنگه وآفتاب وارد جزیره کیش شده اند .

همچنین با تردد یک هزار و 440 فروند هواپیما از سراسر کشور به کیش وبالعکس٫  172 هزار و973 مسافر به مقصد یا از مبداء فرودگاه کیش به دیگر نقاط کشور یا بالعکس پرواز داشته اند.

گفتنی است دوشنبه 9 فروردین سال جاری 849 خودر و 10هزار و811 گردشگر توسط  53 پرواز و 66 شناور وارد جزیره کیش شدند.