موتور سواران کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ هنرنمایی گروه موتورسواران یکی از برنامه های جذاب نوروزی کیش است که تا 13 فروردین هرشب دردوسانس رزرو تور کیش از ساعت 19 تا 21 و21 تا 22 درباغ راه ایرانی کیش ٫ پشت دروازه قزوین برگزار می شود.